HẾT HẠN NHẬN ẢNH: 10/06/2023

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Tác phẩm: 221 - Tác giả: 30 - Tỉnh/thành: 1

THÔNG BÁO

Thông báo số 2

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

"TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 24 - 2024"

Nhằm tạo điều kiện cho những người hoạt động sáng tác ảnh nghệ thuật trong tỉnh có nhiều tác phẩm giá trị phục vụ công chúng, phục vụ hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh Trà Vinh và tham gia tốt Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực 8- ĐBSCL lần thứ 38;Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh tổ chức Cuộc thi sáng tác Ảnh nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, lần thứ 24 năm 2023

ĐỀ TÀI: TỰ DO

Thể hiện phong cảnh, quê hương, con người, đặc trưng văn hóa, lao động sản xuất, thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và có mở rộng ra khu vực ĐBSCL.

Khuyến khích những tác phẩm về hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh Trà Vinh, nhất là những tác phẩm có ý tưởng sáng tạo mới, đề tài công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Về xây dựng nông thôn mới trên quê hương Trà Vinh, “Biển đảo quê hương”, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển của tỉnh… theo Quyết định 558/QĐ-TTg của Chính phủ về hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm VHNT.

GIẢI THƯỞNG

+ 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng

+ 01 Giải nhì:1.500.000 đồng.

+ 02 Giải ba, mỗi giải 1.000.000 đồng.

+ 03 giải Khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.

+ 40 ảnh triển lãm, mỗi ảnh 150.000 đ

GỬI ẢNH DỰ THI

Tham khảo thông tin chi tiết về thể của cuộc thi tại trang THỂ LỆ