DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TRÀ VINH

ĐBSCL

1

Nguyển Thanh Hùng

Trà Vinh

0

0

2

Hồ Hoàng Giang

Trà Vinh

9

0

3

Bảo Khánh

Trà Vinh

0

0

4

Lê Hùng

Trà Vinh

13

2

5

Hà Trần Minh Toàn

Trà Vinh

0

0

6

Trần Thanh Trúc

Trà Vinh

2

1

7

Nguyễn Thị Thúy Duy

Trà Vinh

0

0

8

Trương Công Định

Trà Vinh

2

0

9

Võ Lê Ngọc Trân

Trà Vinh

0

0

10

Nguyễn Hải Hưng

Trà Vinh

6

1

11

Nguyễn Minh Thư

Trà Vinh

8

0

12

Khoa Mai

Trà Vinh

10

0

13

Nguyễn Văn Thọ

Trà Vinh

15

0

14

Tăng Thành Hâu

Trà Vinh

5

1

15

Lâm Hữu Phúc

Trà Vinh

14

1

16

Lê An Khương ( Lê Khương)

Trà Vinh

4

1

17

Nguyễn Văn Châu

Trà Vinh

14

1

18

Dương Tuấn Vũ ( Dương Vũ)

Trà Vinh

15

0

19

Lâm Điều Trung ( Điền Trung )

Trà Vinh

1

0

20

Dương Hữu Định

Trà Vinh

9

0

21

Nguyễn Tấn Đạt

Trà Vinh

12

3

22

Dương Hữu Định

Trà Vinh

10

0

23

Nguyển Hùng

Trà Vinh

15

0

24

Ngô Quang Khôi

Trà Vinh

10

1

25

Nguyễn Việt Thái

Trà Vinh

11

4

26

Nhuan Nguyen

Trà Vinh

5

1

27

Trần Tuấn Anh

Trà Vinh

6

1

28

Đoàn Minh Cường

Trà Vinh

6

1

29

Ngô Thị Trúc Duyên

Trà Vinh

0

0